Šiuo metu Lietuvoje nesukurta gyventojų lūkesčius tenkinanti naudotos tekstilės surinkimo ir tvarkymo sistema. Vykdomas tekstilės atliekų surinkimas neužtikrina ir pakartotinio tekstilės atliekų naudojimo bei perdirbimo.

Tekstilės pramonė yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje: tekstilė išmeta 10 proc. viso į aplinką išmetamo anglies dvideginio.

Siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą, užtikrinti tausų, efektyvų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, Europos Sąjunga (ES) skatina bendrijos nares laikytis žiedinės ekonomikos principų. ES narės turi imtis papildomų priemonių, susijusių su tausia gamyba ir tausiu vartojimu, ypač daug dėmesio skiriant visam tekstilės gaminių gyvavimo ciklui: nuo žaliavų iki pakartotinio naudojimo ir perdirbimo.

Pakartotinis drabužių naudojimas padeda ne tik išvengti taršos (dauguma drabužių sunkiai yra), bet ir sutaupyti daug energijos ir kitų išteklių naujų drabužių gamyboje. Drabužiai, kurių negalima pakartotinai naudoti, gali būti perdirbami į kitus gaminius kaip pašluostės ar izoliacinės medžiagos. Atliekų deginimas arba šalinimas sąvartynuose yra paskiausias pasirinkimas, kai išnaudotos aukščiau minėtos galimybės.

Nuo 2025 metų Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos (ES) valstybės, privalės užtikrinti atskirą tekstilės atliekų iš namų ūkių rinkimą. Lietuva turės organizuoti ir užtikrinti pakartotinį tekstilės atliekų naudojimą bei perdirbimą, kad kuo mažiau atliekų patektų į sąvartyną ar būtų sudeginama.

Lietuvoje už tekstilės atliekų surinkimą, kaip ir komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, yra atsakingos savivaldybės.

Skaičiuojama, kad į komunalinių atliekų srautą patenkančios tekstilės atliekos sudaro maždaug 8 proc. viso komunalinių atliekų srauto Lietuvoje ir beveik visos yra šalinamos ar sudeginamos. Tekstilės atliekomis teršiama aplinka ir prarandamos žaliavos.

Buityje susidarančias tekstilės atliekas privaloma atskirti nuo kitų komunalinių atliekų jų susidarymo vietoje. Draudžiama tekstilės atliekas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius arba palikti šalia jų.

Šiuo metu gyventojai tekstilės atliekas gali pristatyti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų priėmimo aikšteles arba tam skirtus konteinerius (daugiau informacijos – www.atliekos.lt). Tačiau konteineriai tekstilės atliekoms yra ne kiekviename mieste, netgi, jei jų ir yra, jų vis tiek itin trūksta.

Tekstilės atliekos – drabužiai, avalynė, patalynė, antklodės, minkšti (pliušiniai, medžiaginiai) žaislai,  užuolaidos ir kitos tekstilės gaminių atliekos.