Tekstilės atliekų tvarkymas Lietuvoje

Tekstilės atliekų tvarkymas Lietuvoje

Šiuo metu Lietuvoje nesukurta gyventojų lūkesčius tenkinanti naudotos tekstilės surinkimo ir tvarkymo sistema. Vykdomas tekstilės atliekų surinkimas neužtikrina ir pakartotinio tekstilės atliekų naudojimo bei perdirbimo. Tekstilės pramonė yra viena didžiausių teršėjų pasaulyje: tekstilė išmeta 10 proc. viso į aplinką išmetamo anglies dvideginio. Siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei žmonių sveikatą, užtikrinti tausų, efektyvų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, Europos Sąjunga (ES) skatina bendrijos nares laikytis žiedinės ekonomikos...
Skaityti daugiau