VšĮ „Tekstilės tvarkymas“ yra pelno nesiekianti organizacija, jungianti gyventojus, įmones, įstaigas, neabejingas aplinkos tausojimui, ir norinčius priimti naudotos tekstilės keliamus iššūkius.

Mūsų tikslas – bendradarbiaujant su gyventojais, verslu, savivaldybėmis bei kitomis valstybinėmis institucijomis sukurti efektyvią, visuomenės lūkesčius tenkinančią ir žiedinės ekonomikos principus atitinkančią naudotos tekstilės ir jų atliekų tvarkymo sistemą.

Žiedinės ekonomikos principai užtikrina:

gamtos išteklių tausojimą

atliekų srauto mažinimą

darnų vartojimą

pakartotinį naudojimą

atliekų perdirbimą

kainų gyventojams mažėjimą

darbo vietų kūrimą ir t.t.