Tausoti gamtos išteklius ir mažinti aplinkos taršą galima tik sukūrus efektyvią naudotos tekstilės tvarkymo sistemą:

Žiedinės ekonomikos principus atitinkanti naudotos tekstilės tvarkymo sistema privalo užtikrinti:

  • Patogų ir nemokamą naudotos tekstilės pridavimą visoje Lietuvoje;
  • Efektyvų naudotos tekstilės surinkimą iš priėmimo vietų;
  • Naudotos tekstilės rūšiavimą bei pakartotinį naudojimą;
  • Tekstilės atliekų perdirbimą bei naujų perdirbimo technologijų paiešką ir vystymą;
  • Neperdirbamos tekstilės panaudojimą energijai gauti;
  • Visuomenės informavimą ir švietimą, gyventojų sąmoningumo didinimą;
  • Komunalinių atliekų tvarkymo kainos gyventojams mažėjimą;
  • Naujų darbo vietų kūrimą, inovatyvių verslų skatinimą.