Informaciją apie tekstilės pridavimo vietas galite rasti www.atliekos.lt